• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Jakuba, Sławy i Wincentego
czwartek, 6 sierpnia 2020
Wałbrzych
06.07.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) .
»
Wałbrzych
17.06.2020
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2020 R.
»
Wałbrzych
29.05.2020
Gmina Wałbrzychreprezentowana przezPREZYDENTA WAŁBRZYCHAz dniem 28.05.2020r.ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
»
Wałbrzych
28.05.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
»
rewitalizacja
15.05.2020
Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 11 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej.
»
Wałbrzych
14.05.2020
Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 –2018”, przyjętego uchwałą nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku.Tak jak poprzedni, opracowany został w oparciu o „Schemat programu zdrowotnego”, zalecanego do stosowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
»
Wałbrzych
04.03.2020
Ruszył nabór na wałbrzyskie „mikrogranty”
»
Wałbrzych
02.03.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
»
Wałbrzych
14.02.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
»
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter