• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
środa, 27 maja 2020
rewitalizacja
15.05.2020
Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 11 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej.
»
Wałbrzych
14.05.2020
Niniejszy program jest kontynuacją programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 –2018”, przyjętego uchwałą nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku.Tak jak poprzedni, opracowany został w oparciu o „Schemat programu zdrowotnego”, zalecanego do stosowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
»
Wałbrzych
04.03.2020
Ruszył nabór na wałbrzyskie „mikrogranty”
»
Wałbrzych
02.03.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
»
Wałbrzych
14.02.2020
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
»
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter