• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
czwartek, 30 marca 2017
Wałbrzych
04.03.2016
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczneprojektu  uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonotariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.
»
Wałbrzych
17.12.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokSzanowni Państwo,
»
Wałbrzych
17.12.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.Szanowni Państwo,
»
Wałbrzych
16.12.2015
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCHdotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPrzedmiot konsultacji:
»
Wałbrzych
24.11.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Szanowni Państwo,
»
Wałbrzych
20.11.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów programów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
30.10.2015
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCHdotyczące  projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha  z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
01.10.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
17.09.2015
Szanowni Państwo,Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
»
Wałbrzych
27.02.2015
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter