• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
13.02.2018
projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2018 roku”
»
Wałbrzych
28.06.2017
statutu jednostce budżetowej pod nazwą: "Schronisko dla Zwierząt" w Wałbrzychu Konsultacje prowadzone będą od dnia 29 czerwca 2016r. do dnia 13 lipca 2017 r.
»
Wałbrzych
14.04.2017
Informujemy, że w portalu "Konsultacje i Opinie - Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe" został opublikowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 75.Konsultacje projektu uchwały potrwają od 14.04.2017 do 27.04.2017.Adres portalu: http://walbrzych.eu/konsultacje
»
Wałbrzych
14.04.2017
Informujemy, że w portalu "Konsultacje i Opinie - Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe" został opublikowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru połączenia Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 75 z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 75 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 75.Konsultacje projektu uchwały potrwają od 14.04.2017 do 27.04.2017.
»
Wałbrzych
05.04.2017
Informujemy, że w portalu "Konsultacje i Opinie - Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe" został opublikowany projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.Konsultacje projektu uchwały potrwają od 05.04.2017 do 18.04.2017.Adres portalu: http://walbrzych.eu/konsultacje
»
Wałbrzych
04.03.2016
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczneprojektu  uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonotariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.
»
Wałbrzych
17.12.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokSzanowni Państwo,
»
Wałbrzych
17.12.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.Szanowni Państwo,
»
Wałbrzych
16.12.2015
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCHdotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPrzedmiot konsultacji:
»
Wałbrzych
24.11.2015
Prezydent Miasta Wałbrzychaogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Szanowni Państwo,
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter