• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
20.11.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów programów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
30.10.2015
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCHdotyczące  projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha  z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
01.10.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
»
Wałbrzych
17.09.2015
Szanowni Państwo,Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
»
Wałbrzych
27.02.2015
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
»
Wałbrzych
17.07.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzych na lata 2016-2020, który powstał w ramach projektu " Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych"
»
Wałbrzych
13.11.2014
1. Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 r.
»
Wałbrzych
04.11.2014
Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
»
Wałbrzych
20.10.2014
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
»
Wałbrzych
06.10.2014
Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter