• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
05.10.2014
Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku. Oferty należy składać w terminie od 20 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r.
»
Wałbrzych
06.10.2014
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzychaz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
»
Wałbrzych
01.08.2014
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie przez Aglomerację Wałbrzyską wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego UE.
»
Wałbrzych
11.04.2014
Szanowni Państwo,Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach strategicznych kierunków rozwoju miasta sformułowanych w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, które prowadzone będą od 11 do 25 kwietnia 2014 r.
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter