• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Dory, Gerarda i Maryny
wtorek, 24 września 2019
Wałbrzych
27.02.2015
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
»
Wałbrzych
17.07.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzych na lata 2016-2020, który powstał w ramach projektu " Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych"
»
Wałbrzych
13.11.2014
1. Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 r.
»
Wałbrzych
04.11.2014
Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
»
Wałbrzych
20.10.2014
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
»
Wałbrzych
06.10.2014
Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
»
Wałbrzych
05.10.2014
Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku. Oferty należy składać w terminie od 20 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r.
»
Wałbrzych
06.10.2014
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzychaz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
»
Wałbrzych
01.08.2014
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie przez Aglomerację Wałbrzyską wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego UE.
»
Wałbrzych
11.04.2014
Szanowni Państwo,Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach strategicznych kierunków rozwoju miasta sformułowanych w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, które prowadzone będą od 11 do 25 kwietnia 2014 r.
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter