• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
środa, 27 maja 2020
rewitalizacja
15.05.2020
Mikrogranty przyznane

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 11 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Działanie jest realizowane i finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych.

Do konkursu zgłoszono 19 wniosków z 6 podobszarów rewitalizacji, z tego 11 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 50 000 złotych. Projekty będą realizowane od lipca br. Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w Zarządzeniu: http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/31801/zarzadzenie-nr-251-2020

Załącznik: 
Zarządzenie136.17KB
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter