• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
środa, 26 września 2018
Wałbrzych
15.06.2018
O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie szkółki kolarskiej".

W dniu 13 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Klub Kolarstwa Wałbrzych z siedzibą przy ul. Chopina 1a, 58-301 w Wałbrzychu. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe- tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.zalas@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 22 czerwca 2018r.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter