• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Aureli, Malwiny i Zygfryda
sobota, 4 lipca 2020
Wałbrzych
06.06.2019
OGŁOSZENIA

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „VI Wałbrzyskie Senioralia – Plenerowa Akademia Seniora”.

W dniu 4 czerwca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radość Życia”. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy b.czupryn@um.walbrzych.pl, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r.

Załącznik: 
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter