• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
07.02.2018
Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: "Spotkania profilaktyczne Rób to co kochasz, bez używek", którego realizację zaplanowano w terminie od 8 marca do 31 marca 2018 roku.

W dniu 2 lutego 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Świętych Aniołów Stróżów, ul. Garbarska 4, 58-300 Wałbrzych.

Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Świętych Aniołów Stróżów spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie (załącznik nr 2) na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

Załącznik: 
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter