• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
01.06.2018
OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn: „Piękna nasza Polska cała", którego realizację zaplanowano w terminie od 21 czerwca do
18 września 2018 roku.

W dniu 11 maja 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Młody Artysta” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Piętnastolecia 24.
Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia
i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Młody Artysta” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie na formularzu załączonym do ogłoszenia na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.elzbieciak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter