• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Aureli, Malwiny i Zygfryda
sobota, 4 lipca 2020
07.06.2019
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 2

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic Wałbrzycha znajdujących się w podobszarach rewitalizacji, tj. Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin (dział 853, rozdział 85395, 236 8, 236 9), przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej polegające na wspólnym z mieszkańcami wykreowaniu nowej rekreacyjnej przestrzeni publicznej poprzez wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wraz z wykonaniem elementów małej architektury i nasadzeń w co najmniej dwóch miejscach na obszarze rewitalizacji Wałbrzycha.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter