• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
24.11.2015
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza kon. społ. projektu uchwały w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 listopada 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. Opinie i uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: g.niewiadomska@um.walbrzych.pl lub pisemnej na formularzu konsultacyjnym na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, dopisując na kopercie: " Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych – konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Projekt ww. dokumentu dostepny jest w formie papierowej w siedzibie Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pokój nr 21 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce: Ogłoszenia i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um.walbrzych.pl oraz na portalu Organizacje pozarządowe pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter