• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
16.12.2015
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Termin konsultacji: od 25 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.

Formy konsultacji:
a) zamieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
b) udostępnienia ww. dokumentu w formie papierowej w siedzibie Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Wyniki konsultacji:
W wyniku przeprowadzonych konsultacji w w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

Załącznik: 
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter