• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Aureli, Malwiny i Zygfryda
sobota, 4 lipca 2020
Wałbrzych
19.04.2019
Wyniki trzeciej edycji „mikrograntów”

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 19 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach 3 edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Streetworkerek zatrudnionych w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Działanie jest realizowane i finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych oraz w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn.: „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

W sześciu podobszarach rewitalizacji będzie realizowanych od kwietnia do października br. 19 wniosków. Wszystkie zgłoszone projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę 54 tysięcy złotych.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w Zarządzeniu.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter