• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
czwartek, 20 września 2018
Wałbrzych
14.06.2018
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatną prelekcję w Wałbrzychu w dniu 20 czerwca 2018r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatną prelekcję w Wałbrzychu w dniu 20 czerwca 2018r.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przy współpracy z Biurem Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie informacyjne w Wałbrzychu, które odbędzie się 20 czerwca br. w godz. 10.00-15.00, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro).

Podczas prelekcji zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów realizowanych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.
3) Nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, dotyczące dotacji przyznawanych
w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawanych w trybie pozakonkursowym, w oparciu
o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.
5) Świadczenia wolontariuszy w zadaniach publicznych.
6) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
7) Rozliczanie dotacji, rozliczanie zbiórek publicznych oraz rozliczanie wpłat od uczestników.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter