• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
środa, 27 maja 2020
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie

z wykonania uchwały Nr XXXII/405/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok


Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter