Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykaz telefonów BGK

BIURO GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

58-300 WAŁBRZYCH ul.Jana Matejki 2

e-mail: geodezja@um.walbrzych.pl 

GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCH

WŁODZIMIERZ ŁAGANOWSKI

pokój nr 12

I piętro

w.laganowski@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 539

Referat – GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Kierownik Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Kierownik Referatu
BARBARA SZWEDO

pokój nr 12

I piętro

b.szwedo@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 532

Pracownicy Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przemysław Szynkiel
Inspektor

pokój nr 1 parter

p.szynkiel@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Jadwiga Lipowicz
Inspektor

pokój nr 1 parter

j.lipowicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Paweł Galus
Inspektor

pokój nr 1 parter

p.galus@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 537

Danuta Miecznikowska
Kancelista

pokój nr 3 parter

d.miecznikowska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

Paweł Altheim
Podinspektor

pokój nr 3 parter

p.altheim@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 541

Jakub Nowak
Młodszy referent

pokój nr 3 parter

ja.nowak@um.walbrzych.pl

74/ 66 88 536

Referat Katastru Nieruchomości
Kierownik Referatu
IRENA KLIM

pokój nr 5

I piętro

i.klim@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 538

 Pracownicy Referatu Katastru Nieruchomości

Beata Ciołek
Kancelista

pokój nr 2 parter

b.ciolek@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Jolanta Krokosz-Cieciura
Inspektor

pokój nr 2 parter

j.krokosz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Wioletta Rusiecka 
Podinspektor

pokój nr 2 parter

w.rusiecka@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 535

Lidia Tomczak
Inspektor

pokój nr 4 parter

l.tomczak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Marcin Pilch
Podinspektor

pokój nr 4 parter

ma.pilch@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Ewelina Bortnowska
Podinspektor

pokój nr 5
I piętro

e.bortnowska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 538

Dorota Opalska
Podinspektor

pokój nr 11
I piętro

d.opalska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 540