• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
piątek, 26 maja 2017
Wałbrzych
23.05.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 czerwca do 30 lipca 2017 roku.
»
Wałbrzych
22.05.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz.
»
Wałbrzych
27.04.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Super Mecz: Bitwa Miast Partnerskich Miners Krause Wałbrzych vs Phantomas Freiberg".
»
Wałbrzych
19.04.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publiocznego pn.: Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Świat bez Barier", którego realizację zaplanowano w terminie od 4 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
»
Wałbrzych
11.04.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: "Twórczy Nie-Zależni. Wciąga Nas Twórczość. Narkotyki i Alkohol Nie!", którego realizację zaplanowano w terminie od 5 maja do 30 lipca 2017 roku
»
Wałbrzych
23.03.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz.
»
Wałbrzych
20.09.2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239 z późń. zm.), na realizację zadnia publicznego pn.: "Barbórkowy Program Edukacyjny".
»
Wałbrzych
13.09.2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn: ”Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego”, którego realizację zaplanowano w terminie od 30 września 2016 roku do 31 października 2016 roku.
»
Wałbrzych
13.09.2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: XII Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej "Pozytywne Granie".
»
Wałbrzych
13.09.2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Barbórkowy Program Edukacyjny"
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter