• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
18.06.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: „V Wałbrzyskie Senioralia", którego realizację zaplanowano w terminie od 10 sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku.
»
Wałbrzych
15.06.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie szkółki kolarskiej".
»
Wałbrzych
01.06.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn: „Piękna nasza Polska cała", którego realizację zaplanowano w terminie od 21 czerwca do 18 września 2018 roku.
»
Wałbrzych
30.05.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: „Dolnośląski Festiwal Ognia".
»
Wałbrzych
17.05.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "II Potyczki Bramkarskie Edycja Letnia".
»
Wałbrzych
08.05.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450) na realizację zadania publicznego pn.: Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki ” Świat bez Barier”, którego realizację zaplanowano w terminie od 15 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku. 
»
Wałbrzych
10.04.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450), na realizację zadania publicznego pn.: „Międzypokoleniowa Barbórka Gwarków”.
»
Wałbrzych
03.04.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: „HIP HOP w wolnej chwili", którego realizację zaplanowano w terminie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.
»
Wałbrzych
26.03.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450), na realizację zadania publicznego pn.: „ Wałbrzych – Barwy i struktury II”.
»
Wałbrzych
26.03.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450), na realizację zadania publicznego pn.: IV Przegląd „Małych Teatrów” klas I-III oraz IV-VII z udziałem gościnnym szkoły z Czech.
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter