• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
26.03.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450), na realizację zadania publicznego pn.: „ Weekend z Księżną Daisy”.
»
Wałbrzych
07.02.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: "Spotkania profilaktyczne Rób to co kochasz, bez używek", którego realizację zaplanowano w terminie od 8 marca do 31 marca 2018 roku.
»
Wałbrzych
05.01.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: „ II Wałbrzyski Weekend Fotografii”.
»
Wałbrzych
27.10.2017
»
Wałbrzych
06.09.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: "Lepsza przyszłość", którego realizację zaplanowano w terminie od 15 września do 15 listopada 2017 roku.
»
Wałbrzych
06.07.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie szkółki kolarskiej".
»
Wałbrzych
12.06.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "XXV Festiwal - Promocja Zdrowia  w Sztuce Teatralnej, Dziecięcej i Młodzieżowej – WYBIERAM ZDROWIE", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.
»
Wałbrzych
23.05.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 czerwca do 30 lipca 2017 roku.
»
Wałbrzych
22.05.2017
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz.
»
Wałbrzych
27.04.2017
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Super Mecz: Bitwa Miast Partnerskich Miners Krause Wałbrzych vs Phantomas Freiberg".
»

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter