Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - Informacje z 2014r.

Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - Informacje z 2014r.

Ankieta „Badanie problemów i potrzeb wałbrzyskich seniorów w obszarze: edukacji, zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej”

Celem niniejszej ankiety jest diagnoza problemów i potrzeb wałbrzyskich seniorów w obszarze: edukacji, zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej. Ankieta jest anonimowa i służy zebraniu opinii, które zostaną wykorzystane do tworzonego w Mieście Wałbrzych dokumentu pn. „Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2020”, którego celem jest poprawa jakości życia wałbrzyskiego seniora.

Załącznik: Ankieta + Informacja prasowa


Szkolenie w dniach 6-7 czerwca 2014r.

Jakie elementy powinien zawierać program współpracy? Czym różni się jednoroczny program od wieloletniego? Czy Wałbrzychowi potrzebny jest wieloletni program współpracy? Jeśli tak, to jakie elementy powinien zawierać? Na te pytania szukali podczas szkolenia odpowiedzi uczestnicy i uczestniczki projektu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminy Wałbrzych pn. „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”. Szkolenie odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim.

Załącznik: Informacja prasowa


Szkolenie w dniach 23-24 maja 2014r.

Jak wykorzystać techniki konsultacyjne: „Spacerownik”, „Doklej się”, „Balonową sondę”, „Wiszące pytania” do przeprowadzenia wałbrzyskich konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i Polityki Senioralnej? Na to pytanie szukali podczas szkolenia odpowiedzi uczestnicy i uczestniczki projektu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminy Wałbrzych pn. „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”. Szkolenie odbyło się w dniach 23-24 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim.

Załącznik: Informacja prasowa


Szkolenie w dniach 26-27 kwietnia 2014r.

Podczas szkolenia w dniu 26-27 kwietnia 2014 r. w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminę Wałbrzych uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z “Modelem Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

Załącznik: Informacja prasowa


Co robić jak działać...

Co robić i jak działać, aby mieszkańcy Wałbrzycha brali większą odpowiedzialność za miasto i swoje najbliższe otoczenie. Jednym z warunków ich aktywności jest włączenie w podejmowanie decyzji dotyczących miasta. Tym zagadnieniem zajęła się utworzona grupa przedstawicieli 14 instytucji, w skład której weszli Przewodnicząca Rady Miasta, radna Rady Miasta, Zastępca Prezydenta, członkowie wałbrzyskich NGO, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Rad Wspólnot Samorządowych.

Załącznik: Informacja prasowaWałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.