Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.