Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania

statutu jednostce budżetowej pod nazwą: "Schronisko dla Zwierząt" w Wałbrzychu 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 29 czerwca 2016r. do dnia 13 lipca 2017 r.