Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2018 roku”