Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności

 • piktogram
  08-10-2021

  Konsultacje dla GRDPP i wałbrzyskich NGO projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok

 • 21-09-2021

  Noc Spisowa

  Specjalnie dla wszystkich wałbrzyszan, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, w sobotę 25 września w godzinach 12:00-24:00, w siedzibie Ratusza (pl. Magistracki 1) organizujemy "Noc spisową". Serdecznie...
 • 30-08-2021

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,...
 • 29-07-2021

  Dodatkowy nabór wniosków na stypendia sportowe

  Działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały nr XXI/182/2011 z dnia 28 listopada 2011r.      z późn. zm. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe...

Strony