Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności

 • Stypendia artystyczne
  16-07-2020

  Stypendia Artystyczne

  DO KOŃCA SIERPNIA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ Biuro Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z...
 • GRDPP
  30-06-2020

  Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

  Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na  3-letnią kadencję 2020-2023, w tym: 1) czterech przedstawicieli Prezydenta,  2) czterech przedstawicieli...
 • 02-06-2020

  Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r...
 • 25-05-2020

  Porady prawne

  Nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w...

Strony