Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności

 • GRDPP
  30-06-2020

  Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

  Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na  3-letnią kadencję 2020-2023, w tym: 1) czterech przedstawicieli Prezydenta,  2) czterech przedstawicieli...
 • 02-06-2020

  Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r...
 • 25-05-2020

  Porady prawne

  Nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w...
 • rewitalizacja
  18-05-2020

  Mikrogranty przyznane

  Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 11 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach...

Strony