Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • 30-11-2021

  Prowadzenie DPS

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art.4 ust 1 pkt 1,7 i 10, art. 11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...
 • 30-11-2021

  Prowadzenie w 2022 roku magazynu żywności

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
 • 30-11-2021

  Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wałbrzycha

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...
 • 23-11-2021

  Konkurs

  na  wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie...

Strony