Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dobrze Nastrojony 60+

Dobrze Nastrojony 60+

Miło nam ogłosić, że Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Dobrze nastrojony - program aktywizacji osób w wieku senioralnym w Wałbrzychu”  w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Od lipca do listopada 2023 roku grupa seniorów (25 osób w wieku 60+) mieszkających
w Wałbrzychu będzie miała możliwość bezpłatnego udziału w różnorodnych działaniach, m.in.:

  1. Konsultacji z fizjoterapeutą.
  2. Zajęciach gimnastycznych ogólnorozwojowych.
  3. Warsztatach z dietetykiem.  
  4. Warsztatach muzycznych połączonych ze zwiedzaniem Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego .
  5. Koncercie muzycznym w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego.

Uczestnicy projektu otrzymają także drobne upominki: bidony na wodę oraz organizery na leki

Wałbrzyscy seniorzy (osoby 60+), którzy zechcą z nami aktywnie spędzić kilka tygodni, powinni dostarczyć formularz zgłoszeniowy (w załączeniu)  w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku:

  • w formie elektronicznej – wypełniony i podpisany skan zgłoszenia należy przesłać na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl lub
  • w formie papierowej – wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć na adres:

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych
pok. numer 204

Strona na FB:

https://www.facebook.com/walbrzychakcjarewitalizacja/?locale=pl_PL