Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja prasowa

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach strategicznych kierunków rozwoju miasta sformułowanych w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, które prowadzone będą od 11 do 25 kwietnia 2014 r.

Prace nad nowym dokumentem strategicznym pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku rozpoczęły się w grudniu 2013 r. Prowadzone są metodą partycypacyjną, tj. z aktywnym udziałem lokalnych liderów, którzy biorąc udział w dwóch Forach Strategicznych (w lutym i marcu br.) współtworzyli kierunki rozwoju naszego Miasta.

Celem konsultacji będzie określenie ostatecznego kształtu wizji, celów oraz zadań strategicznych miasta w perspektywie do 2020 roku.
Dnia 11 kwietnia 2014 r. udostępniony zostanie formularz ankiety w wersji elektronicznej - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.um.walbrzych.pl oraz w wersji papierowej - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (ul. Sienkiewicza 6-8). Wypełnione formularze w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres strategia@um.walbrzych.pl,  w wersji papierowej przekazać do wskazanego powyżej Biura Obsługi Klienta w terminie do 25 kwietnia 2014 roku.
Z opracowaniem zawierającym wizję, cele oraz zadania strategiczne podlegające konsultacji zapoznać się będzie można na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl,  gdzie publikowane są informacje związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku.

Informacji w sprawie konsultacji udzielają: Izabela Rachuba-Głód oraz Dagmara Truszkowska tel. 74 66 55 324, e-mail strategia@um.walbrzych.pl .