Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs

Konkurs

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej § 236, nazwa zadania: BKS/OCHR.ZDR.-2/14) przewidzianego do realizacji w 2020 roku.

Rodzaj zadania:

„ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na podejmowaniu działań w 2020 roku, mających na celu poprawę jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja
i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha”.