Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje dla GRDPP i wałbrzyskich organizacji pozarządowych na 2024

konsultacje
Konsultacje dla GRDPP i wałbrzyskich organizacji pozarządowych na 2024

Biuro Rewitalizacji informuje, że od dnia 11.10.2023 roku rozpoczyna się konsultowanie, przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe, projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.