Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.

Jednocześnie zaprasza się, w imieniu p. Leszka Solarka Przewodniczącego Rady Pożytku oraz członków Rady, organizacje pozarządowe do zgłaszania zadań priorytetowych do projektu Programu współpracy na 2015 r.  

Teremin zgłaszania uwag, propozycji ustala się do 17 października 2014 r. - e-mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl


PLIKI DO POBRANIA: