Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Mistrzostwa Europy w Zapasach U23 Under 23 Years Old Europen Championship (GR/FS/FW)

Mistrzostwa Europy w Zapasach U23 Under 23 Years Old Europen Championship (GR/FS/FW)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: „Mistrzostwa Europy w Zapasach U23 Under 23 Years Old Europen Championship (GR/FS/FW)”.