Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: "Spotkania profilaktyczne - Rozplącz sieć i wypłyń na głębię", którego realizację zaplanowano w terminie od 9 marca do 9 kwietnia 2020 roku.