Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenia o konsultacjach

Ogłoszenia o konsultacjach

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne

projektu  uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonotariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 25 marca  2016 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając je na adres: e-mail: d.pluskota@um.walbrzych.pl lub pisemnej na formularzu konsultacyjnym na adres:Biuro Obsługi Klienta  Urzędu Miejskigo w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, dopisując na kopercie: " Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych – konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowego  sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.

Projekt ww. dokumentu dostepny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce: Ogłoszenia i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl oraz na portalu Organizacje pozarządowe pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne

Podstawa prawna: Uchwała Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.