Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Uchwał - Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Uchwał - Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Prezydent Miasta Wałbrzycha 

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2019 roku”
 
Konsultacje prowadzone będą od dnia 23 stycznia 2019 roku do dnia 6 lutego 2019 roku

Opinie i uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając je na adres: e-mail: z.zolnierczyk@um.walbrzych.pl lub pisemnej na formularzu konsultacyjnym na adres:Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, dopisując na kopercie: "Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2019 roku”
Projekt ww. dokumentu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce: Ogłoszenia i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl oraz na portalu Organizacje pozarządowe pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne