Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 16 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.
Opinie i uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl lub pisemnej na formularzu konsultacyjnym na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, dopisując na kopercie: " Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych – konsultacje społeczne w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu".

Projekt ww. dokumentu dostepny jest w formie papierowej w siedzibie Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych, pokój nr 21 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce: Ogłoszenia i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl oraz na portalu Organizacje pozarządowe pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne

Podstawa prawna: Uchwała Nr LI/500/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wałbrzycha.

Załączniki:

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.