Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Raport z badań potrzeb wałbrzyskich NGO

Raport z badań potrzeb wałbrzyskich NGO

 Szanowni Państwo,

w dniu 20 października 2021 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami wałbrzyskich organizacji pozarządowych, na którym podsumowaliśmy proces przeprowadzonych w I kwartale br. wywiadów i ankiet nt. współpracy z NGO. Autorzy raportu z badań zaprezentowali również rekomendacje dla dalszej współpracy – krótko i długoterminowe. Raport jest efektem zawiązanego w grudniu 2020 r. porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Fundacją Dom Pokoju z Wrocławia, którego celem było podjęcie wspólnych działań i inicjatyw na rzecz budowania dialogu w lokalnej społeczności. Jednym z elementów tej współpracy było badanie potrzeb organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Wałbrzycha. Do badania wytypowaliśmy 101 aktywnych lokalnych organizacji, z czego aż 81 zgodziło się na wywiady. Opracowany raport stanowi podsumowanie badań i jest fundamentem do opracowania planu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wałbrzychu.

Na początku listopada planujemy zorganizować pierwsze spotkanie robocze z wałbrzyskimi organizacjami, podczas którego chcielibyśmy szczegółowo porozmawiać z Państwem o zaproponowanych rekomendacjach oraz o kolejnych etapach współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Wałbrzychu.

W załączeniu prezentujemy Państwu wyniki przeprowadzonych badań. Jednocześnie w imieniu zespołu Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, który przeprowadzał wielogodzinne rozmowy, dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu za poświęcony czas i podzielenie się uwagami na temat współpracy pomiędzy samorządem a wałbrzyskim sektorem samorządowym.

Dziękujemy także przedstawicielom wałbrzyskich NGO za aktywny udział w spotkaniu w dniu 20 października br.