Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

konkurs
Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Rodzaj zadania: Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2235/34392/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-na-terenie-miasta-walbrzycha-i-na-rzecz-jego-mieszkancow-z-zakresu-wspierania-dzialan-aktywizacji-i-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-przewidzianego-do-realizacji-w-2021-roku

Nabór wniosków potrwa od 20 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 711 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.