Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

Dodatkowy nabór wniosków na stypendia sportowe.

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały nr XXI/182/2011 z dnia 28 listopada 2011r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Prezydent Miasta Wałbrzycha wyznacza dodatkowy termin naboru wniosków na stypendia sportowe za osiągnięcia w 2019 roku.
Stypendia zostaną przyznane na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w terminie do dnia 03.09.2020r.