Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyski Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi coraz bliżej!

Wałbrzyski Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi coraz bliżej!

W dniach 21, 22 stycznia oraz 3 lutego 2015 w Urzędzie Miasta Wałbrzycha odbyły się spotkania przedstawicieli wałbrzyskich instytucji pomocy społecznej, kultury i sportu, edukacji. Podczas spotkań pracowano nad obszarami tworzonego w Wałbrzychu dokumentu tj. Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Wałbrzycha  z Organizacjami Pozarządowymi, który będzie kierunkował rozwój aktywności obywatelskiej w mieście.
Celem programu jest zaprogramowanie planu długoletniej współpracy pomiędzy  Miastem Wałbrzych, a organizacjami pozarządowymi ze szczególnym akcentem włączania  mieszkańców miasta w jego rozwój. Planowanymi celami szczegółowymi są: budowanie współodpowiedzialności mieszkańców miasta za jego rozwój (cel wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta - Budowanie kapitału społecznego), rozwój współpracy pomiędzy Urzędem i podległymi mu jednostkami, a organizacjami pozarządowymi, a także rozwój usług publicznych.
W związku z tym, iż instytucje miasta mają bezpośredni wpływ na aktywność mieszkańców i budowanie ich odpowiedzialności za miasto, dlatego obecność przedstawicieli była bardzo ważna, a zebrane wnioski i opinie z dyskusji  bezpośrednio przyczynią się do kształtu powstającego  dokumentu.
Prowadzący spotkania: Teresa Ziegler-  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Dorota Turzańska- Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, Elżbieta Kwiatkowska- Wyrwisz - Fundacja Museion,  Piotr Jonek- Stowarzyszenie na Rzecz Działań Artystycznych „O! Kultura”, Magdalena Stefańska- Placówka Wsparcia Dziennego, Zenon Matuszko-Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie  z Gminą Wałbrzych w  ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”.