Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

GRDPP
Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na 

3-letnią kadencję 2020-2023, w tym:

1) czterech przedstawicieli Prezydenta, 

2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej,

3) ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów.

Wybory przedstawicieli tzw. trzeciego sektora zostały przeprowadzone wczoraj w miejskim Ratuszu. Spośród 12 zgłoszonych kandydatów wybrano 8, którzy zdobyli największą liczbę głosów. Wśród nich są zarówno nowe nazwiska, które do tej pory nie pojawiły się w Radzie, jak i znane twarze, kontynuujące swoją działalność na rzecz pożytku publicznego.  

W sierpniu br. poznamy nazwiska przedstawicieli Prezydenta oraz Rady Miejskiej, a na wrzesień jest zaplanowane posiedzenie Rady w nowym i pełnym składzie. 

Poniżej wyniki wczorajszych wyborów:

Lp.

Nazwisko i imię przedstawiciela organizacji

do GRDPP

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej

1.

Marlinga Artur

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnoty

ul. Przemysłowa 16, 58-300 Wałbrzych

2.

Płocharczyk – Kurzawińska Alina

Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych

ul. P. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych

3.

Hoppe Łukasz

Fundacja Edukacji Europejskiej

ul. R. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych

4.

Kwiatkowska - Wyrwisz Elżbieta

Fundacja Museion w Wałbrzychu

ul. Ustroń 1/2, 58-301 Wałbrzych

5.

Maląg Karolina

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

6.

Matuszko Zenon

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

7.

Radłowska Wanda

 

Stowarzyszenie "Radość Życia"

w Wałbrzychu, ul. gen. S. Grota-Roweckiego 3/8, 58-309 Wałbrzych

8.

Chlebda Arkadiusz

 

Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010“

Hala Wałbrzyskich Mistrzów

ul. P. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych