Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Baza danych

 • Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Przemysłowa 30/32
  00-450 Warszawa
  telefon: (22) 583 66 00
  fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.
Adres poczty elektronicznej: 
rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12 
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
  Wszyscy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.
  Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
  Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. 
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ 
  ul. Korotyńskiego 13
  Warszawa 02-121
  pogotowie@niebieskalinia.pl
  (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
  22 823-96-64 (faks)
  22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")
  http://www.niebieskalinia.pl 

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00;
dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

 • Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 Zadzwoń! Zaufaj!
  Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00! Nasz numer jest bezpłatny.
  Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.
 • Pomarańczowa Linia 801 14 00 68 Wspiera rodziców pijących dzieci.
  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 
  Punkty konsultacyjne znajdują się w całej Polsce

Organizacje pomocowe na terenie Wałbrzychu i powiatu:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"
  Nowe Siodło Nowe Siodło 73 58-350 Nowe Siodło Mieroszów
  tel. 74 845 82 23 
 • "Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja" 
  Noworudzka 7a
  tel 74 847 32 61 
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
  Andersa 187 tel. 74 841-54-53
  http://dson.free.ngo.pl 
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Nałkowskiej 4a
  tel. 74 843 60 52 
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Powiatowy 
  Chrobrego 45
  tel. 74 846 16 06 
 • Bezpłatne porady prawne w siedzibie Biura SLD 
  Pl. Magistracki 3a
  tel. 74 842 51 71
  (wtorki 16.00 do 18.00 Pl. Magistracki 3a- porady w zakresie prawa pracy; środy w siedzibie SM Podzmacze Al. Podwale 1- porady prawne w różnych sprawach) 
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Limanowskiego 9
  tel. 74 666 63 01; 666 63 00
  Adres strony internetowej: www.pcpr.walbrzych.pl 
 • Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej przy MOPS
 • Punkty Niebieskiej Linii
 • Punkty Interwencyjno Konsultacyjne 

Prowadzimy !

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne:
 • zajęcia grupowe
 • grupa motywacyjna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Zajęcia odbywają się:

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1100 przy ul. Grota Roweckiego 3
 • w środy w godzinach od 1300 do 1500 przy ul. Pocztowej 22
 • w piątki w godzinach od 900 do 1100 przy ul. Mickiewicza 26
 • klub AA
  W poniedziałki w godz. 1700 do 1900 odbywają się spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, której celem jest wytrwać w trzeźwości i motywować oraz wspierać innych alkoholików w jej osiągnięciu.
 • grupa edukacyjno-warsztatowa „Niełatwo być rodzicem” 
  Zajęcia prowadzone są przy ul. Mickiewicza 26 w środy w godzinach od 900 do 1100 oraz przy ul. Grota Roweckiego 3 w środy w godzinach 900 do 1100. 
 • klub Seniora „Wisienki”
  Zajęcia Klubu Seniora odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 w Centrum Aktywności Lokalnej wg ustalonego harmonogramu. 
 • klub Dorosłego Człowieka
  Zajęcia Klubu Dorosłego Człowieka odbywają się w środy i piątki w godzinach od 1200 do 1500 w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, tel. 74 664 94 73.