Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM,

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM,

w ten sposób pomożesz wałbrzyskim organizacjom pożytku publicznego pomagać innym

Każdy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać swój 1%  na rzecz wałbrzyskiej OPP. W ten sposób pomaga organizacjom wspierającym naszych mieszkańców. Sami możemy zdecydować, której organizacji przekażemy część swoich podatków. Podatnicy często pomagają  organizacjom „blisko swojego domu”, których efekty działań są widoczne oraz skuteczne dla lokalnej społeczności. Przekazanie 1%  jest proste!

Krok 1. Na stronie www.walbrzych.eu - w zakładce Poznaj Wałbrzych  - Organizacje pozarządowe odnajdziesz  program do rozliczania deklaracji PIT. Program otwiera się poprzez kliknięcie w mały baner z napisem „Przekaż 1% w Wałbrzychu wspieraj lokalnie”.

Krok 2. Wybierz, w ww. programie, wałbrzyską organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać  1% swojego podatku.
Lista ww. organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za  rok 2021 zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) wg stanu na 30.11.2021r.,  znajduje się także na dole strony.

Krok 3.  Wypełnij właściwą rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym pn. „Wniosek  o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Wpisz  nazwę i numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać swój 1%. Zapłać podatek w pełnej jego wysokości, a Urząd Skarbowy wpłaci właściwą kwotę dla wybranej przez Ciebie organizacji.

Uwaga. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dzięki tym 3 krokom wpływy z 1% podatku zostaną w naszym lokalnym środowisku.

Projekt “Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wykorzystując darmowy Program PIT-  PITax.pl Łatwe podatki