Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2024

Program współpracy Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXXIII/741/23 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP: https://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/42638/uchwala-nr-lxxiii-741-23