Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

EWIDENCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
tel. 74 64 44 717, 74 64 44 715, 74 64 44 711
rewitalizacja@um.walbrzych.pl
ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych