Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacje teleadresowe

Informacje Ogólne

GODZINY URZĘDOWANIA
 

  • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
  • Wtorek od 7:30 do 16:30
  • Piątek od 7:30 do 14:30
     

BIURO OBSŁUGI KLIENTA czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

PUNKT KASOWY
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych
czynny:
Poniedziałek – Piątek od 7.30 do 15.30

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU                                                         
Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

tel. (74) 665-51-00
fax. (74) 665-51-18

E-MAIL: um@walbrzych.eu
INTERNET: www.walbrzych.eu

W placówce mieści się:

  • Prezydent Wałbrzycha
  • Rzecznik Prasowy
  • Zastępca Prezydenta Wałbrzycha
  • Skarbnik Miasta
  • Główny Księgowy - Zastępca Skarbnika Miasta
  • Sekretarz Miasta
  • Przewodnicząca Rady Miejskiej
  • Biuro Prawne
  • Biuro Promocji Miasta
  • Biuro Organizacyjne
  • Biuro Spraw Pracowniczych
  • Biuro Budżetu
  • Biuro Finansowe
  • Biuro Dochodów Niepodatkowych
  • Zespół ds Kontroli i Inwentaryzacji
  • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Centrala telefoniczna
  • Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU                                                         
ul. Dmowskiego 2
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Biuro Windykacji

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  • Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
  • Biuro Lokalowe
  • Biuro Administracji Architektoniczno - Budowlanej
  • Biuro Inwestycji
  • Biuro Księgowości Podatkowej
  • Biuro Środowiska i Klimatu
  • Biuro Edukacji i Spraw Społecznych
  • Biuro Zamówień Publicznych

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Matejki 1
58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

  • Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Matejki 2 
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Biuro Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości
  • Geodeta Powiatowy
  • Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Matejki 3
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  • Biuro Transportu i Ruchu Drogowego
  • Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Biuro Obsługi Klienta
  • Kasa

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 9
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Biuro Komunikacji

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Straż Miejska
  • Biuro Informatyki
  • Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
  • Biuro Rozliczeń Podatku VAT, Rejestru Umów
  • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Audytor Wewnętrzny
  • Stanowisko ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu