Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykaz telefonów BGK

BIURO GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
58-300 WAŁBRZYCH ul. Jana Matejki 2
e-mail: geodezja@um.walbrzych.pl

GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCH
GRAŻYNA SOPEL

pokój nr 12

I piętro

g.sopel@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 539

KIEROWNIK BIURA GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
BARBARA SZWEDO

pokój nr 12

I piętro

b.szwedo@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 532

GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

KIEROWNIK REFERATU
PAWEŁ ALTHEIM

pokój nr 3

parter

p.altheim@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 541

Pracownicy Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Jadwiga Lipowicz
Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej

Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej

pokój nr 1
parter

j.lipowicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Przemysław Waszkiewicz
Inspektor

Aktualizacja baz danych EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG

pokój nr 1
parter

p.waszkiewicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Paweł Galus
Starszy Inspektor

pokój nr 1
parter

p.galus@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 537

Agnieszka Honisz-Czuba
Inspektor

Obsługa zgłoszeń geodezyjnych

pokój nr 3
parter

a.honisz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

Jakub Nowak
Inspektor

pokój nr 3
parter

ja.nowak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

KIEROWNIK REFERATU
JOLANTA KROKOSZ-CIECIURA

pokój nr 5

I piętro

j.krokosz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 538

 Pracownicy Referatu Katastru Nieruchomości

Katarzyna Księżopolska
Inspektor

Ewidencja Gruntów
i Budynków

pokój nr 2
parter

k.ksiezopolska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Natalia Reczek
Podinspektor

pokój nr 2
parter

n.reczek@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Sylwia Sidor
Podinspektor

pokój nr 2
parter

s.sidor@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 535

Lidia Tomczak
Inspektor

Składanie wniosków
o mapy, wypisy oraz wypisy i wyrysy

Odbiór dokumentów do składanych wniosków

pokój nr 4
parter

l.tomczak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Marcin Pilch
Inspektor

pokój nr 4
parter

ma.pilch@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Dorota Opalska
Inspektor

Numeracja porządkowa

Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie decyzji podziałowych

pokój nr 5
I piętro

d.opalska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 540